Piramidės turnyras. Taisyklės

Turnyro (PIRAMIDĖS) struktūra

Dalyviai suskirstomi į piramidės formos lentelę.
Kiekvienas žaidėjas PIRAMIDĖJE turi savo numerį, kuris kinta priklausomai nuo varžybų rezultatų.
PIRAMIDĖ numeruojama nuo viršaus žemyn, didėjimo tvarka iš kairės pusės į dešinę.
Turnyro dalyviai gali kviesti žaidėjus, esančius toje pačioje PIRAMIDĖS eilutėje, kurioje yra pats žaidėjas į kairę pusę nuo jo,
bei viena PIRAMIDĖS eilute aukščiau. Žaidėjai, užimantys 1 -10 vietas, gali kviesti bet kurį žaidėją, išskyrus žemesnėse pozicijose esančius žaidėjus,
t.y., 10 numeris gali kviesti 1 numerį, ir t.t., tačiau 5 numeris negali kviesti 6 ar 7.
Žaidėjai, kurie yra iškviesti arba yra ką nors išsikvietę yra pilkose pozicijose, laisvi žaidėjai – geltonose.

Piramidės finalinis turnyras

Finaliniame turnyre dalyvauja 1-12 pozicijas užimantys žaidėjai. Jei vienas iš žaidėjų (pvz. 5 poziciją užimantis žaidėjas)
negali dalyvauti piramidės finaliniame turnyre, vietoj jo į turnyrą yra kviečiamas žaidėjas esantis žemiau 12 pozicijos
(pvz. 13 poziciją užimantis žaidėjas), o nedalyvaujantis žaidėjas po finalinio turnyro krenta žemiau 12 pozicijos.

Piramidės „iššūkio finalas“

„Iššūkio“ finaliniame turnyre dalyvauja 13 – 24 pozicijas užimantys žaidėjai. Jei vienas iš žaidėjų (pvz. 16 poziciją užimantis žaidėjas)
negali dalyvauti piramidės „iššūkio“ finaliniame turnyre, vietoj jo į turnyrą yra kviečiamas žaidėjas esantis žemiau 24 pozicijos
(pvz. 25 poziciją užimantis žaidėjas), o nedalyvaujantis žaidėjas po finalinio turnyro krenta žemiau 24 pozicijos.

Kvietimai

Jei PIRAMIDĖS turnyro dalyvis prisiregistruoja, jis mato tamsiai mėlynose pozicijose tuos žaidėjus, kuriuos jis gali išsikviesti.
Paspaudęs ant norimo žaidėjo vartotojas patenka į žaidėjo aprašą. Pasirinkęs funkciją „KVIESTI“ patenka į kvietimo formos lauką.
Kviečiantysis žaidėjas privalo užpildyti laukus: „Siūloma susitikimo vieta“(kuriuose teniso kortuose siūloma žaisti bei kurią valandą),
„Siūloma susitikimo data“(siūloma susitikimo data) bei „Siūlomas susitikimo laikas“(siūlomas susitikimo laikas).
Kviečiantysis žaidėjas privalo pats pasitikrinti tinkamą žaisti laiką, susitikrinti, ar bus laisva aikštelė.
Pakvietus žaisti automatiškai išsiunčiamas elektroninis laiškas bei sms žinutė apie būsimą žaidimą kviečiamam žaidėjui. Abu žaidėjai gali peržiūrėti
šią informaciją ir žinoti kada ir su kuo bus žaidžiama. Patvirtinti žaidimą iškviestas žaidėjas turi 3 valandas
(jei kvietimas buvo padarytas tarp 08:00 ir 20:00. Jei kvietimas padarytas kitu laiko intervalu, valandos perkeliamos į kitą dieną.
Iškviestas žaidėjas gali atmesti kvietimą ir už tai jam netaikomos jokios sankcijos. Laiku nepatvirtinus iškvietimo laikoma, kad kviečiamasis atsisakė žaisti.

4 dienų taisyklė

Vėl tą patį žaidėją galima kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų, t.y. jei JONAS išsikvietė PETRĄ ir pralaimėjo jam, tai JONAS PETRĄ vėl gali
kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų.

Išankstinio kvietimo draudimas

Kvietimai iš anksto nėra priimami, t.y. nėra priimami tokie iškvietimai kaip: „iškvieskite/rezervuokite man JONĄ, po to kai jis sužais su PETRU“.

24 valandų taisyklė („nepagaunamiems“)

Po kiekvieno mačo, kvietėjas 24 valandas neturi teisės nieko kviesti. Taip yra skiriamos 24 valandos tam, kad kiti žaidėjai turėtų galimybę jį išsikviesti.

24 valandų taisyklė („šanso teisė“)

Po kiekvieno mačo, kviestas žaidėjas įgyja 24 valandų „neliečiamumą“. Taip yra skiriamos 24 valandos tam,
kad pats žaidėjas galėtų ką nors išsikviesti, jei norės.

Suderinto žaidimo taisyklė

Kai kviečiantysis ir kviečiamasis piramidės žaidėjai sutaria dėl susitikimo laiko, žaidimas laikomas suderintu.
Jei vienas iš žaidėjų nebegali arba neatvyksta (vėlavimas ilgiau nei 15 min. laikomas neatvykimu) sužaisti suderinto žaidimo mačo,
kitas žaidėjas pasirenka ar įvedamas rezultatas b/ž (atvykusiojo naudai) ar žaidimas bus derinamas kitu, abiems žaidėjams tinkamu laiku.

Ignoravimo taisyklė

Negalima atsisakyti žaisti du kartus iš eilės tam pačiam žaidėjui 7 dienų laikotarpyje.
Pirmą kartą atsisakius žaisti arba praleidus patvirtinimo terminą, pradedamas skaičiuoti 7 dienų laikas.
Jei tas pats žaidėjas vėl pakviečiamas ir jis vėl atsisako žaisti arba vėl praleidžia patvirtinimo terminą per tą laiką,
jam įrašomas pralaimėjimas 6:0 6:0 tai dienai, kuriai buvo pasiūlyta žaisti paskutinį kartą.
Taisyklė įsigalioja jei tarp pirmo ir antro kvietimų yra praėjusios 24 val.
Jei kviečiantysis kviečia žaisti po trumpesnio laiko tarpo, ignoravimo taisyklė neįsigalioja.
Iki žaidimo turi būti likusios bent 12 valandų, kaip ir kvietimo galiojime neskaičiuojant laiko tarp 20 val. ir 8 val.

Turnyro vykdymo vieta

Turnyro varžybiniai susitikimai gali būti žaidžiami sporto klubo „Smešas“ aikštelėse

Kvietėjo pareigos:

Kvietėjas apmoka už aikštelę. Kvietėjas taip pat privalo apsirūpinti kamuoliukais.
Turnyro mačai yra žaidžiami su naujais, nežaistais kamuoliukais, jei nesusitariama kitaip.

Kvietėjo teisė pasirinkti aikštelę

Kvietėjas turi teisę pasirinkti aikštelę t.y. gegužės-rugsėjo mėnesiais atvirą teniso aikštyną arba bet kuriuo metu sporto klubo „Smešas“ teniso kortus.
Kviečiamojo pareiga – priimti iššūkį kvietėjo pasirinktoje aikštelėje.

Žaidimų rezultatų įvedimas, skaičiavimas:

Žaidimo rezultatus gali įvesti mačo žaidėjai. Žaidėjai pasibaigus mačui privalo įvesti žaidimo rezultatą (rezultatą įveda mačo laimėtojas).
Jeigu nugali iškvietęs žaidėjas, jis atsiduria nugalėto varžovo vietoje, o pralaimėjęs iš ankstesnės pozicijos nukrenta vienu numeriu žemyn,
tuo pačiu viena pozicija nukrenta ir visi žemiau esantys žaidėjai. Jei kviečiantysis žaidėjas pralaimi, tuomet visi lieka savo pozicijose.
Visi iškvietimai, užregistruoti sistemoje prieš lentelės pasikeitimą, lieka galioti, nepaisant žaidėjų pozicijų pokyčio
(pvz., kviečiantis žaidėjas nukrito į žemesnę eilutę ir jo iškviestasis žaidėjas yra per dvi eilutes virš jo).
Mačas žaidžiamas iki 2 laimėtų setų. Kviečiantysis žaidėjas prieš prasidedant mačui pasako 3 seto žaidimo variantą – pilnas setas arba tie-break iki 10 taškų.

PIRAMIDĖS turnyro organizatoriai

Turnyrą organizuoja sporto klubas „Smešas“.

Dėl pasiūlymų ir pageidavimų bei kitos informacijos

Visus pasiūlymus, pageidavimus prašome siųsti el. paštu info@smesas.lt. Turnyro organizatoriai įsipareigoja atsakyti į visus gautus laiškus per 5 dienas.

Scroll Up